Mensen en organisaties zijn unieke levende organismen. Ze hebben hun eigen drive en hun eigen kwaliteiten, hun eigen geschiedenis, hun eigen passie en hun eigen manier om met vraagstukken om te gaan.

In mijn werk op de Veranda sluit ik aan bij wat mensen zelf meenemen. Dit geldt zowel voor organisaties als voor mensen die als individu met hun persoonlijke vragen komen. Ik ga er vanuit dat ieder mens in staat is om de eigen antwoorden te vinden op vragen waar je in het leven mee te maken kunt krijgen. Soms kunnen de omstandigheden zo verwarrend zijn dat de blik waarmee je naar je vragen kijkt vertroebeld wordt. Dan kan het handig zijn dat er iemand is die helpt met het verhelderen van je persoonlijke kijk.

In mijn begeleiding bied ik ondersteuning in dat proces, zodat je zelf weer kunt zien wat goed en passend is bij de mens die jij bent.

Voor organisaties geldt hetzelfde principe, meestal is de kennis en ervaring aanwezig om oplossingen aan te dragen voor wat zich voordoet. Als begeleider heb ik met name een faciliterende taak, waarbij ik aansluit bij de historie van de organisatie en verbindingen leg tussen de verschillende delen (teams), het geheel en de wereld waarin de organisatie functioneert.

 

golven