Een organisatie is een geheel van individuen die (meestal in teams) met elkaar samenwerken aan een taak, gericht op het bereiken van een van tevoren vastgesteld doel.

Het samenwerken om een doel te bereiken is niet eenvoudig. Het vraagt allereerst een helder doel en een haalbare taak, die door iedereen worden (h)erkend. Daarnaast spelen groepsdynamische processen een belangrijke rol, de relaties tussen de leider en de leden en tussen de leden onderling. Er kunnen dan ook allerlei redenen zijn waardoor de samenwerking niet loopt zoals je zou willen. Bijvoorbeeld: het doel en/of de taak is niet helder, de organisatie is in verandering wat zorgt voor verwarring, de sfeer in het team is niet productief of de werkdruk wordt als te hoog ervaren.

Als leidinggevende of als teamlid maak je deel uit van de groepsdynamiek. Omdat je er zelf middenin zit kan het lastig zijn om te zien wat de oorzaak is van stagnatie in de samenwerking. Voor je het weet zie je alleen de slurf van de olifant en denk je dat daar de oplossing zit, terwijl je nog niet weet hoe de olifant in zijn geheel functioneert. 

De Veranda hecht aan de bijdrage van alle betrokkenen, alleen dan kan de hele olifant in beeld worden gebracht. Alle ervaringen en verhalen leveren de input om de samenwerking te verbeteren. De Veranda biedt ruimte om als teamlid naar jezelf te kijken en om als geheel team te ontdekken wat er nodig is om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Ieders bijdrage is daarbij van waarde. Zo wordt gezamenlijk aan de oplossing gewerkt en draagvlak gecreƫerd voor de nodige veranderingen.

Mogelijke interventies zijn:

  • individuele coaching
  • teamcoaching
  • intervisie
  • leiderschapsontwikkeling

 

golven