foto: Will van den Brand


de Veranda

Mens-zijn is dynamisch, je komt van alles tegen in het leven, voorspoed en tegenslag, vreugde en verdriet. Ieder mens gaat daar op geheel eigen wijze mee om, passend bij wie die mens is, hoe die mens tot nu toe heeft geleefd.

Soms kunnen de tegenslagen heftig zijn, of lijkt er maar geen einde aan te komen. Dan kan je het zicht op wie jij bent verliezen. Of het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je geen regie (meer) hebt over je eigen leven, waardoor je je levensvreugde kwijtraakt. Dit uit zich bijvoorbeeld in een burn-out, depressieve gevoelens, onverschilligheid, of angsten.

Mens-zijn is dynamisch, je komt van alles tegen in het leven, voorspoed en tegenslag, vreugde en verdriet. Ieder mens gaat daar op geheel eigen wijze mee om, passend bij wie die mens is, hoe die mens tot nu toe heeft geleefd.

Soms kunnen de tegenslagen heftig zijn, of lijkt er maar geen einde aan te komen. Dan kan je het zicht op wie jij bent verliezen. Of het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je geen regie (meer) hebt over je eigen leven, waardoor je je levensvreugde kwijtraakt. Dit uit zich bijvoorbeeld in een burn-out, depressieve gevoelens, onverschilligheid, of angsten.

Op de Veranda is ruimte om te onderzoeken welke antwoorden passend zijn bij de vragen die in jouw leven spelen.
Er is plaats om emoties te uiten, om inzicht te krijgen in je eigen patronen en overtuigingen, zijn ze helpend of werken ze juist belemmerend? Hoe zou je ze kunnen veranderen?
Er is plek om te ontdekken hoe je verder wilt met je leven, wat je verlangen is en hoe je daarnaar toe kunt bewegen door gebruik te maken van jouw eigen kracht en beïnvloedingsmogelijkheden.


Werkwijze

Jouw manier van mens-zijn is leidend voor wat er op de Veranda gebeurt.

Ik zie mijzelf als een gids, iemand die een eindje met je meeloopt in jouw reis door het leven.

Ik maak daarbij gebruik van methodieken uit de Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werk, Emotioneel lichaamswerk en de Reichiaanse persoonlijkheidsstructuren.

Jouw manier van mens-zijn is leidend voor wat er op de Veranda gebeurt.

Ik zie mijzelf als een gids, iemand die een eindje met je meeloopt in jouw reis door het leven. Ik maak daarbij gebruik van methodieken uit de Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werk, Emotioneel lichaamswerk en de Reichiaanse persoonlijkheidsstructuren.

In mijn werk baseer ik me op onderstaande uitgangspunten benoemd in de Ethische Code van de Werkplaats Ethiek.
Ieder mens is in staat om:

 • de eigen antwoorden te vinden (autonomie);
 • zichzelf te helen (heling);
 • zichzelf te zijn in wisselende tijden en verschillende omstandigheden (identiteit);
 • persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag (integratie);
 • betekenis te geven aan dat wat er in het leven gebeurt (spiritualiteit).
 • de eigen antwoorden te vinden (autonomie);
 • zichzelf te helen (heling);
 • zichzelf te zijn in wisselende tijden en verschillende omstandigheden (identiteit);
 • persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag (integratie);
 • betekenis te geven aan dat wat er in het leven gebeurt (spiritualiteit).

Dit betekent dat ik er vanuit ga dat ieder mens in staat is om de eigen antwoorden te vinden op vragen waar je in het leven mee te maken kunt krijgen. Soms kunnen de omstandigheden zo verwarrend zijn dat de blik waarmee je kijkt naar jezelf en de ander, vertroebeld wordt. Dan kan het handig zijn dat er iemand is die helpt bij het verhelderen van je persoonlijke waarneming en oplossingen.
Als gids bied ik ondersteuning in dat proces, zodat je zelf weer kunt gaan zien wat goed en passend is bij wie jij bent.


Voor Wie

Jong of al wat ouder; man, vrouw of x; single of samen met anderen; met jouw culturele achtergrond, de Veranda is er voor iedereen die de moed heeft om zichzelf en dat wat er gaande is in de ogen te kijken, die het lef heeft om te onderzoeken wat er diep van binnen speelt en hoe daarmee om te gaan.

Jong of al wat ouder; man, vrouw of  x; single of samen met anderen; met jouw culturele achtergrond, de Veranda is er voor iedereen die de moed heeft om zichzelf en dat wat er gaande is in de ogen te kijken, die het lef heeft om te onderzoeken wat er diep van binnen speelt en hoe daarmee om te gaan.

Voorbeelden van vragen waarmee mensen plaatsnemen op de Veranda:

 • Ogenschijnlijk heb ik alles wat mijn hartje begeert en toch voel ik me depressief. Wat is er met mij aan de hand?
 • Ik sta altijd klaar voor anderen. Dat lijkt vanzelfsprekend voor mijn omgeving, maar ik ben moe, ik wil dit niet meer
 • Mijn leven zit vol met werk, mijn gezin, studie, ik verlang naar ruimte voor mijzelf maar die is er niet.- Mijn rug en schouders zitten vast, alleen in de vakantie komt daar wat beweging in.
 • Eerst overleed mijn vader, daarna werd mijn partner ernstig ziek. Het leven gaat door, maar ik ben moe.
 • Een aantal jaren geleden heb ik me losgemaakt van de kerk en mijn familie. Ik voel me verloren, weet niet meer waar ik bij hoor.
 • Tussen mij en mijn partner loopt het niet lekker, die ander wil niks en ik weet niet meer wat ik moet.
 • Ik heb last van paniekaanvallen, daar wil ik vanaf.
 • Ogenschijnlijk heb ik alles wat mijn hartje begeert en toch voel ik me depressief. Wat is er met mij aan de hand?
 • Ik sta altijd klaar voor anderen. Dat lijkt vanzelfsprekend voor mijn omgeving, maar ik ben moe, ik wil dit niet meer
 • Mijn leven zit vol met werk, mijn gezin, studie, ik verlang naar ruimte voor mijzelf maar die is er niet.- Mijn rug en schouders zitten vast, alleen in de vakantie komt daar wat beweging in.
 • Eerst overleed mijn vader, daarna werd mijn partner ernstig ziek. Het leven gaat door, maar ik ben moe.
 • Een aantal jaren geleden heb ik me losgemaakt van de kerk en mijn familie. Ik voel me verloren, weet niet meer waar ik bij hoor.
 • Tussen mij en mijn partner loopt het niet lekker, die ander wil niks en ik weet niet meer wat ik moet.
 • Ik heb last van paniekaanvallen, daar wil ik vanaf.

Wat de aanleiding ook is, je bent welkom als de mens die jij bent!


Wie is Anda

Mijn naam is Anda van Steinvoorn. Net als ieder ander volg ik mijn weg in het leven, met de daarbij horende pieken en dalen, soms zoekend en tastend, soms wetend dat ik op de juiste weg ben.
Als oudste dochter uit een gereformeerd gezin, met nog vier broers, ben ik opgegroeid in een omgeving waar de kerk bepaalde hoe ik moest leven. In die context was het min of meer logisch om een dienstbaar beroep te kiezen, ik was per slot een meisje. Dat maakte dat ik koos voor het vak van verpleegkundige. Al snel werd me duidelijk dat dat niet mijn roeping was.

Mijn naam is Anda van Steinvoorn. Net als ieder ander volg ik mijn weg in het leven, met de daarbij horende pieken en dalen, soms zoekend en tastend, soms wetend dat ik op de juiste weg ben.
Als oudste dochter uit een gereformeerd gezin, met nog vier broers, ben ik opgegroeid in een omgeving waar de kerk bepaalde hoe ik moest leven. In die context was het min of meer logisch om een dienstbaar beroep te kiezen, ik was per slot een meisje. Dat maakte dat ik koos voor het vak van verpleegkundige. Al snel werd me duidelijk dat dat niet mijn roeping was.

Ik trouwde, werd de trotse moeder van drie kinderen en begon aan de studie Rechtswetenschappen. Via die studie kwam ik in het vluchtelingenwerk terecht, waarin ik asielzoekers begeleidde in hun juridische procedures. Dit werk bracht mij naar het middelbaar beroepsonderwijs waar ik docent Recht en Ethiek werd.
Via deze ervaring werd ik trainer, eerst van medezeggenschapsorganen en later in onderwijsorganisaties.
Ik was ambitieus en perfectionistisch, onzeker ook, erkenning moest van buiten mijzelf komen, dat had ik geleerd in de kerk. Dit patroon mondde uit in een burn-out. Dat was een keerpunt in mijn leven. Ik ontdekte dat ik een onafhankelijk mens kon zijn, die eigen beslissingen mocht nemen, niet gebaseerd op wat ik dacht dat anderen, God en de kerk, van mij verlangden.
Ik ging opleidingen doen om me te professionaliseren in het vak van trainer en coach. Met name de IAS International opleiding Working on the boudaries, en de opleiding Coachen tot de kern bij Weisfelt en partners zijn voor mij levensveranderend geweest. Ik kreeg meer zicht op wie ik ben, waar ik blij van word.

Dat heeft ertoe geleid dat ik afscheid moest nemen van mensen en systemen die beknellend voor mij waren, de kerk, mijn werkgevers, vrienden. Ook het contact met mijn familie werd afstandelijker en uiteindelijk ontkwam ik er niet aan dat ik ook mijn partner moest verlaten.
Al mijn inzichten, kennis en ervaringen hebben me gemaakt tot de vrouw die ik nu ben. Ik ben moeder, oma, ex-partner, dochter, zus, vriendin en collega. In al die rollen voel ik me meer en meer vrij om mezelf te laten zien en keuzes te maken.
Op de Veranda werk ik als coach/therapeut en begeleid ik mensen die, net als ik, met ups en downs door het leven gaan, wetend dat de downs nodig zijn om tot inzichten te komen en nieuwe wegen in te kunnen slaan.
Het is mijn verlangen om te leven in liefde en vrijheid, waarmee ik zonder oordelen mijn bijdrage aan de wereld wil en kan leveren. Ik ben op weg!

Over Anda

"Anda heb ik leren kennen als een warme en uiterst professionele vrouw. Haar betrokkenheid en inlevingsvermogen, maar ook de wijze waarop ze met respect confronteert en feedback geeft, hebben grote indruk op me gemaakt. Ze sluit aan bij de klant, weet mensen in beweging te brengen en coacht ze op menselijke wijze naar een volgend niveau van groei.Daarnaast heb ik haar in de acht jaar dat we elkaar kennen ervaren als een fantastisch mens om bij te zijn en mee om te gaan"

"Anda is te omschrijven als een warme en liefdevolle vrouw, bij wie ik me snel op mijn gemak voelde. Ze leeft me je mee, kan goed schakelen tussen problemen en oplossingen, maar laat mij mijn eigen antwoorden vinden. De gesprekken met haar zijn nu een aantal jaren geleden, maar ik heb nog steeds baat bij de inzichten die ik toen heb gekregen"

"Het coachtraject bij Anda was voor mij niet eenvoudig, omdat ik voor het eerst in mijn meer dan 60-jarige leven ontdekte dat ik gevoel heb. Doordat Anda mij iedere keer weer respectvol confronteerde durfde ik die ontdekkingstocht aan te gaan. Het heeft mijn leven verrijkt"

"Doordat ik ruimte kreeg om mijn verdriet te verwerken kon ik ontdekken wie ik werkelijk ben en wat ik wil in mijn leven"

"Anda is uiterst betrouwbaar in haar werk"

"Ik gun mijn teamleden Anda, vanwege haar integere manier van werken"

"Ik ken niemand in mijn omgeving die zo zonder oordelen kan luisteren als Anda, het geeft me ruimte om zonder angst mijn verhaal te vertellen en emoties te laten zien"

"Anda heb ik leren kennen als een warme en uiterst professionele vrouw. Haar betrokkenheid en inlevingsvermogen, maar ook de wijze waarop ze met respect confronteert en feedback geeft, hebben grote indruk op me gemaakt. Ze sluit aan bij de klant, weet mensen in beweging te brengen en coacht ze op menselijke wijze naar een volgend niveau van groeI. Daarnaast heb ik haar in de acht jaar dat we elkaar kennen ervaren als een fantastisch mens om bij te zijn en mee om te gaan"

"Anda is te omschrijven als een warme en liefdevolle vrouw, bij wie ik me snel op mijn gemak voelde. Ze leeft me je mee, kan goed schakelen tussen problemen en oplossingen, maar laat mij mijn eigen antwoorden vinden. De gesprekken met haar zijn nu een aantal jaren geleden, maar ik heb nog steeds baat bij de inzichten die ik toen heb gekregen"

"Het coachtraject bij Anda was voor mij niet eenvoudig, omdat ik voor het eerst in mijn meer dan 60-jarige leven ontdekte dat ik gevoel heb. Doordat Anda mij iedere keer weer respectvol confronteerde durfde ik die ontdekkingstocht aan te gaan. Het heeft mijn leven verrijkt"

"Doordat ik ruimte kreeg om mijn verdriet te verwerken kon ik ontdekken wie ik werkelijk ben en wat ik wil in mijn leven"

"Anda is uiterst betrouwbaar in haar werk"

"Ik gun mijn teamleden Anda, vanwege haar integere manier van werken"

"Ik ken niemand in mijn omgeving die zo zonder oordelen kan luisteren als Anda, het geeft me ruimte om zonder angst mijn verhaal te vertellen en emoties te laten zien"

Contact

de Veranda

voor bezinning en begeleiding

Dijkstraat 99
6828 JS Arnhem

06-532 022 55
info@deveranda.eu